Privacybeleid

We zijn transparant in hoe we omgaan met je persoonlijke gegevens.

Algemene verordening gegevensbescherming

Privacyverklaring

Tenuki B.V., gevestigd aan Distributieweg 32 2645 EJ Delfgauw, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Distributieweg 32
2645 EJ Delfgauw
T: 015-2578608
www.tenuki.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tenuki B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Ontvangen CV’s en motivatiebrieven

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tenuki B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling (o.b.v. grondslag overeenkomst).
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (o.b.v. grondslag overeenkomst).
 • Je te kunnen uitnodigen voor een sollicitatiegesprek (o.b.v. grondslag toestemming).
 • Tenuki B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (o.b.v. grondslag wettelijke verplichting).

Geautomatiseerde besluitvorming

Tenuki B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tenuki B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tenuki B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens van klanten worden bewaard voor de duur van het contract.
 • CV’s en motivatiebrieven die wij ontvangen worden opgeslagen. In geval van afwijzing worden deze documenten conform de wettelijke termijn na 4 weken verwijderd.
 • Verder wordt belastingwetgeving gevolgd, de verplicht te bewaren gegevens worden conform te wettelijke termijn bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tenuki B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Soms werken we samen met een andere organisatie om ons product te kunnen leveren. Incidenteel maken we gebruik van systemen of diensten van derden, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Deze toegang wordt zo veel mogelijk beperkt. In alle gevallen maken we met die partners goede afspraken zodat jouw gegevens veilig zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tenuki B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. We maken gebruik van Google Analytics. Dit is een analytische cookie die websitebezoek meet. Dit betreft een analytische cookie die geen inbreuk maakt op je privacy. Gegevens worden 2 jaar bewaard.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tenuki B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tenuki B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Word vrienden met ons op Facebook, connect met ons op LinkedIn, volg ons op Twitter of stuur ons een mailtje.


© Copyright. All rights reserved. 2018 Tenuki